Dat Kampen kan feesten en een goed doel ondersteunen, bleek wel op zaterdag 18 september. Het benefietconcert op het Van Heutszplein trok 500 mensen aan.

Persbericht

Kika persbericht benefietconcert