De door B&S Media Internetmarketing ontwikkelde website van Kamper Botters (www.kamperbotters.nl) is door de Koninklijke Bibliotheek (KB) geselecteerd om te worden gearchiveerd voor toekomstig onderzoek. De Koninklijke Bibliotheek legde dit verzoek begin oktober neer bij het Kamper bedrijf.

Waardevolle informatie

Websites die geselecteerd worden door de Koninklijke Bibliotheek bevatten vaak waardevolle informatie voor (toekomstig) onderzoek. Met de archivering van een website voorkomt men dat waardevolle informatie verdwijnt zodra een website wordt aangepast of verwijderd. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Kamper Botters